* try the direct way
[m6w6/ext-http] / phpstr / phpstr.h
index dc103e132a70a5e4110e340b488d5d8fcca4f97b..bd749d6f6ae50bae0d011f86ff0d3d909f665c12 100644 (file)
 #      define PHPSTR_API
 #endif
 
-#define FREE_PHPSTR_PTR(STR) phpstr_dtor(STR)
-#define FREE_PHPSTR_VAL(STR) phpstr_free(STR)
+#define FREE_PHPSTR_PTR(STR) efree(STR)
+#define FREE_PHPSTR_VAL(STR) phpstr_dtor(STR)
+#define FREE_PHPSTR_ALL(STR) phpstr_free(STR)
 #define FREE_PHPSTR(free, STR) \
        switch (free) \
        { \
-               case PHPSTR_FREE_VAL:   phpstr_free(STR);       break; \
-               case PHPSTR_FREE_PTR:   phpstr_dtor(STR);       break; \
+               case PHPSTR_FREE_PTR:   efree(STR);                     break; \
+               case PHPSTR_FREE_VAL:   phpstr_dtor(STR);       break; \
+               case PHPSTR_FREE_ALL:   phpstr_free(STR);       break; \
                case PHPSTR_FREE_NOT:                                           break; \
                default:                                                                        break; \
        }
 
-#define RETURN_PHPSTR_PTR(STR) RETURN_PHPSTR((STR), PHPSTR_FREE_PTR)
-#define RETURN_PHPSTR_VAL(STR) RETURN_PHPSTR((STR), PHPSTR_FREE_VAL)
-#define RETURN_PHPSTR(STR, free) \
-       RETVAL_PHPSTR((STR), (free)); \
+#define RETURN_PHPSTR_PTR(STR) RETURN_PHPSTR((STR), PHPSTR_FREE_PTR, 0)
+#define RETURN_PHPSTR_VAL(STR) RETURN_PHPSTR(&(STR), PHPSTR_FREE_NOT, 0)
+/* RETURN_PHPSTR(buf, PHPSTR_FREE_PTR, 0) */
+#define RETURN_PHPSTR(STR, free, dup) \
+       RETVAL_PHPSTR((STR), (free), (dup)); \
        return;
 
-#define RETVAL_PHPSTR_PTR(STR) RETVAL_PHPSTR((STR), PHPSTR_FREE_PTR)
-#define RETVAL_PHPSTR_VAL(STR) RETVAL_PHPSTR((STR), PHPSTR_FREE_VAL)
-#define RETVAL_PHPSTR(STR, free) \
+#define RETVAL_PHPSTR(STR, free, dup) \
        phpstr_fix(STR); \
-       RETVAL_STRINGL((STR)->data, (STR)->used, 1); \
+       RETVAL_STRINGL((STR)->data, (STR)->used, (dup)); \
        FREE_PHPSTR((free), (STR));
 
-struct _phpstr {
+typedef struct {
        size_t size;
        char  *data;
        size_t used;
        size_t free;
-};
-typedef struct _phpstr phpstr;
+} phpstr;
 
-enum _phpstr_free {
+typedef enum {
        PHPSTR_FREE_NOT = 0,
-       PHPSTR_FREE_VAL = 1,    /* phpstr_free() */
-       PHPSTR_FREE_PTR = 2             /* phpstr_dtor() */
-};
-typedef enum _phpstr_free phpstr_free_t;
+       PHPSTR_FREE_PTR,        /* efree() */
+       PHPSTR_FREE_VAL,        /* phpstr_dtor() */
+       PHPSTR_FREE_ALL         /* phpstr_free() */
+} phpstr_free_t;
 
+#define PHPSTR_ALL_FREE(STR) PHPSTR_FREE_ALL,(STR)
 #define PHPSTR_PTR_FREE(STR) PHPSTR_FREE_PTR,(STR)
 #define PHPSTR_VAL_FREE(STR) PHPSTR_FREE_VAL,(STR)
 #define PHPSTR_NOT_FREE(STR) PHPSTR_FREE_NOT,(STR)
@@ -107,7 +108,7 @@ PHPSTR_API phpstr *phpstr_dup(const phpstr *buf);
 
        phpstr *final = phpstr_merge(3,
                PHPSTR_NOT_FREE(&keep),
-               PHPSTR_PTR_FREE(middle_ptr),
+               PHPSTR_ALL_FREE(middle_ptr),
                PHPSTR_VAL_FREE(&local);
 */
 PHPSTR_API phpstr *phpstr_merge(unsigned argc, ...);
@@ -117,13 +118,12 @@ PHPSTR_API phpstr *phpstr_merge_va(phpstr *buf, unsigned argc, va_list argv);
 /* sets a trailing NUL byte */
 PHPSTR_API void phpstr_fix(phpstr *buf);
 
-/* free a phpstr objects data (resets used and free) */
-PHPSTR_API void phpstr_free(phpstr *buf);
-
-/* free a phpstr object (calls phpstr_free, too) */
-#define phpstr_del(b) phpstr_dtor(b)
+/* free a phpstr objects contents */
 PHPSTR_API void phpstr_dtor(phpstr *buf);
 
+/* free a phpstr object completely */
+PHPSTR_API void phpstr_free(phpstr *buf);
+
 #endif